คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
 
     

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่28 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

นายเมธัสธาวิน วิมลทรง จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นายภานุพงศ์ คงเพชร โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลาได้รางวัลเหรียญเงิน

นางสาวพิมพ์ญาดา ไกรนรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ทั้งนี้จากผลการแข่งขันดังกล่าว ทำให้ นายเมธัสธาวิน วิมลทรง และนายภานุพงศ์ คงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน