คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.62 ถึงวันที่ 27 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
 
     

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ประกาศรายชื่อดังแนบ