คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มี.ค.62 ถึงวันที่ 18 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย
 
     

เมื่อวันที 15 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย เดินทางเยี่ยมชมและร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน โดยมี ผศ.ดร.นิสากร กล้านรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ