คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 14 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ
 
     

วันนี้ (14ก.พ.62) คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน วิทยากรโดย ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม และ ดร.นวิทย์ เอมเอก มาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมศักยภาพของผู้ปฎิบัติงานให้ดูดี มีความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองและองค์กรมากขึ้น