คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.62 ถึงวันที่ 13 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ TSU MOOK และ TSU LEARNING"
 
     

วันนี้ (13 ก.พ.62) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ TSU MOOK และ TSU LEARNING" ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C207 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยเชิญวิทยากรจาำสำนักคอมพิวเตอร์มาให่ความรู้แก่คณาจารย์ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัย