คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 5 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ"ปัญหาภาษาไทยในสังคม 3 จังหวัด"
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในงานมหกรรมวิชาการพหุภาษา ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "ปัญหาภาษาไทยในสังคม 3 จังหวัด"

1.นางสาวพรรณทิราภรณ์ อินทร์พรหม 
วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

2.นายอารอฟาน ดือราแม 
วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 
ได้รับรางวัลชมเชย

โดยมี อ.ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ และอ.จารึก จันทร์วงศ์ เป็นผู้ควบคุม