คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ัYOUNG ฝันกันอยู่ไหม"
 
     

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นิสิตกลุ่ม Write Style คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม 'YOUNG ฝันกันอยู่มั้ย' โดยได้รับเกียรติจาก คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ นักคิด นักเขียน นักสร้างแรงบันดาลใจขวัญใจเด็กแนว ชื่อดัง CEO ผู้ก่อตั้ง 'THE STANDARD' มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างกระบวนการคิดและแนวทางการเลือกคอนเท้นท์เพื่อนำเสนองานเขียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้สนใจเป็นจำนวนมาก  โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา