คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควต้า ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควต้า  ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 มีนาคม 2562  โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/projectlist.jsp

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่

โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรสองปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562