คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.62 ถึงวันที่ 13 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนด้านการทรัพยากรมนุษย์
 
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแผนด้านการทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการ "HR Genius 2018" ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับรางวัล

1.นางสาวศรัญญา สุขขี
2.นายยุทธวีร์ พรหมสีลาย
3.นายศุภชัย รุ่งเสรีกุล