คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรสองปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

         มหาวิทยาลัยทักษิณ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการพิเศษหลักสูตรสองปริญญา (Dual Bachelor's Degree Program) ประจำปีการศึกษา 2562 

        ผู้สนใจ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  http://www2.tsu.ac.th/org/student/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2561

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร