คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 7 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปรับการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์
 
     

                   สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 2.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปรับการเรียนการสอo การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์  ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร