คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ฝึกงาน/สหกิจ/รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.61 ถึงวันที่ 27 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครด่วน ล่ามจีน-ไทย จำนวนมาก สัญญาระยะสั้น 6 เดือน
 
     

 

 

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครด่วน ล่ามจีน-ไทย จำนวนมาก สัญญาระยะสั้น 6 เดือน 

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ ร่างกายแข็งแรง -สามารถเดินทางภายในกรุงเทพ
และจากกรุงเทพไปจังหวัดใกล้เคียงได้ (การเดินทางต่างจังหวัด มีรถรับส่งพร้อมที่พัก)
– สามารถปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน แบบ Full-time หากเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถแปลจีน-ไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน-ไทยได้เป็นอย่างดีเน้นศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีก
– กรณีได้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเรียนรู้เร็ว ปรับตัวได้ดี ท่านที่สนใจส่งประวัติโดยย่อเป็นภาษาไทย อังกฤษ มาที่ email :Jiacherng.hsu@cp.co.th, panyada.che@cpli.co.th, และ hrrecruitment@cpli.co.th ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อทำการทดสอบภาษาต่อไป