คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.61 ถึงวันที่ 1 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตประเมินการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2561
 
     

ขอเชิญนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 1 /2561  ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 


   เข้าสู่ระบบ << ที่นี่