คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกวีเสวนา ชุมคน ชุมชนคนใต้ ครั้งที่ 9 [เหมือนลืมใครไว้ข้างหน้า] & [เราต่างมุ่งไปข้างหลัง]
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญเข้าชมกิจกรรมกวีเสวนา ชุมคน ชุมชนคนใต้ ครั้งที่  9 [เหมือนลืมใครไว้ข้างหน้า] & [เราต่างมุ่งไปข้างหลัง] ณ   วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น.  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาห้องสัมมนา ขั้น 3  ห้อง 13315