คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.61 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แผนการดำเนินงานรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS
 
     

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : ภาระกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ