คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.61 ถึงวันที่ 16 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาาการ
 
     

                     ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2561  สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 074317600 ต่อ 1511  หรือ  086-2970303  ในเวลาราชการ