คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ก.ค.61 ถึงวันที่ 3 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2561 (สมัครด้วยตนเอง)
 
     

กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2561
(สมัครด้วยตนเอง)

1.   รับสมัครวันที่  1 สิงหาคม –  31  สิงหาคม  2561  (หยุดวันที่ 13 สิงหาคม 2561 วันจันทร์ - ศุกร์                เวลา  09.00 – 16.30 น.

2.   สถานที่    สำนักงานสาขาวิชาภาษาตะวันออก ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                       มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
                       โทร (074) 317-600  ต่อ 1302

ค่าสมัครสอบ          ระดับ  N1 -  N3      @            800          บาท                             
                                ระดับ 
N4 -  N5      @            600          บาท

วันสอบ                   วันอาทิตย์ที่  2  ธันวาคม  2561

การสอบ                  ระดับ  N1, N2  และ ระดับ N3 สอบช่วงบ่าย    และระดับ  N4, N5   สอบช่วงเช้า

สถานที่สอบ           มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร  1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์     2. ติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง     3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน

หมายเหตุ                Ø  สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ ๆ สมัครไว้เท่านั้น

Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

Ø หากทางโรงเรียนของท่านมีนักเรียนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม