คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.61 ถึงวันที่ 21 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมโครงการการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงโล่ทานพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ 19-20 สิงหาคม 2561
 
     

ขอเชิญร่วมโครงการการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชิงโล่ทานพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ 19-20 สิงหาคม 2561


หนังสือเชิญ| กำหนดการ | ระเบียบ
ใบสมัคร | ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน