คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 5 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ “ค่ายภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน” วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

 

กำหนดการ 

แผ่นประชาสัมพันธ์ 

ขณะนี้ปิดการรับสมัครแล้วเนื่องจาก ได้ผู้สมัครเกินเป้าหมายแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ