คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกทุน International Summer Program ณ Atma Jaya Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย