คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 พ.ค.61 ถึงวันที่ 17 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังรับสมัครเรียนปริญญาโท
 
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังรับสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรดังนี้
1.หลักสูตรไทยศึกษา (ศศม. )หลักสูตรปรับปรุงใหม่
2.หลักสูตรภาษาไทย (ศศม.)
3.หลักสูตรภาษาไทย (กศม.)