คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ส.ค.65 ถึงวันที่ 12 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ระเบียบการประกวด (เพิ่มเติม) โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13
 
     

ระเบียบการประกวด (เพิ่มเติม) โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

1. ระเบียบการประกวด 
2. ระเบียบการประกวดเพิ่มเติม