คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ส.ค.65 ถึงวันที่ 2 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ฯ
 
     

ประกาศรายชื่อโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศรายชื่อโรงเรียน คลิกที่นี่

ขอให้ครูผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง ทั้งนี้ หากข้อมูลตกหล่น เช่น ไม่มีชื่อโรงเรียน รายชื่อไม่ครบถ้วน หรือสะกดไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะ ฯ โทร.0-7431-7600 ต่อ 1114 ภายในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. เท่านั้น ***ทั้งนี้ หากไม่มีการแจ้งแก้ไขข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้ถูกต้องแล้ว****