คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ก.ค.65 ถึงวันที่ 19 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดการขับเสภาระดับมัธยมศึกษาภาคใต้
 
     

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดการขับเสภาระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 13210 - 13211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ฯ ได้ที่ https://forms.gle/FZpDNJo6eEuZ3KpQA ภายในวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1RZJ5YRAfFXJLMPjX2JCXg141z3lCYWOg?usp=sharing