คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.65 ถึงวันที่ 14 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการแปลเชิงธุรกิจ
 
     

สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการแปลเชิงธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/bw1qv5E9jxMeJty99
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 09-9198-9598 อีเมล psupanan@tsu.ac.th