คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร๋ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565