คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 3 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญโรงเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาภาคใต้ สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี #เปิดรับสมัครวันนี้ - 1 สิงหาคม 2565 กำหนดจัดประกวดในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

ระเบียบการประกวด คลิกที่นี่   ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่