คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 เม.ย.65 ถึงวันที่ 22 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษในยุค New Normal
 
     

สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษในยุค New Normal" ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings  เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 พฤษภาคม 2565  ลงทะเบียนคลิกที่นี่