คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 21 ต.ค.64 ถึงวันที่ 21 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน ด้านมนุษยศาสตร์
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปริยากรณ์ ชูแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านมนุษยศาสตร์) ระดับรางวัลดี" จากผลงานวิจัยเรื่อง "คุณธรรมพลเมืองในบริบท้องถิ่นภาคใต้จากมรดกภูมิปัญญาหนังตะลุง" รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 "TSU Get Together" โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดเข้ารับรางวัลในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง