คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.64 ถึงวันที่ 9 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการแรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคมในสถานประกอบการเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ COVID19
 
     

HUSO NEWS : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในโครงการ "การจัดการแรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคมในสถานประกอบการเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ COVID-19" วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.รูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings