คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) ใน 3 ประเภททุน
 
     

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) ใน 3 ประเภททุน ดังนี้

1.โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

2.โครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะฯ

3.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร

#เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ : บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการวิชาการโทรศัพท์ภายใน 1113, 1115

 

      ดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์

 

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม