คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.63 ถึงวันที่ 29 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดร้องเพลงภาษาจีน
 
     

 

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ
นางสาวฟาติมะห์ เอกชน นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
การประกวดร้องเพลงภาษาจีน รายการ "Water Cube Cup 2020" ซึ่งจัดโดย สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย