คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ก.ย.63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
     
 

ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563

ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมสมัย เอียดคง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1112

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  http://www2.huso.tsu.ac.th/personal2558/Internal_train/index01.asp?user_id=298