คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการThink Tank เสริมสร้างนักวิจัย
 
     

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์  อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมสมัย  เอียดคง  เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1112  

สมัครเข้ามร่ามอบรมได้ที่นี่